Telegram Pocztowy

C E N N I K

ZA ŚWIADCZENIE USŁUGI TELEGRAM POCZTOWY W OBROCIE KRAJOWYM
(obowiązuje od 1 maja 2013)
OPŁATY ZASADNICZE
Lp.WyszczególnienieOpłata netto
(w złotych)
VAT
(23%)
Opłata brutto
(w złotych)
1. Telegram pocztowy doręczany przez kuriera w terminie do 6 godzin od nadania do doręczenia w miejscowym i pozamiejscowym obszarze doręczeń
a) za moduł zawierający do 160 znaków35,008,0543,05
b) za każdy następny moduł zawierający do 160 znaków15,003,4518,45
2. Telegram pocztowy doręczany w terminie do 8 godzin od nadania do doręczenia w miejscowym obszarze doręczeń
a) za moduł zawierający do 160 znaków22,005,0627,06
b) za każdy następny moduł zawierający do 160 znaków15,003,4518,45
3. Telegram pocztowy doręczany w terminie do 36 godzin od nadania do doręczenia w miejscowym i pozamiejscowym obszarze doręczeń
a) za moduł zawierający do 160 znaków13,002,9915,99
b) za każdy następny moduł zawierający do 160 znaków9,002,0711,07
OPŁATY ZA USŁUGI KOMPLEMENTARNE I INNE
Lp.Usługi komplementarne i inneOpłata netto
(w złotych)
VAT
(23%)
Opłata brutto
(w złotych)
4. Potwierdzenie doręczenia/wydania (w tym wydania na poste restante) telegramu pocztowego:
- telefonicznie
- faksem
- drogą elektroniczną3,00
3,00
1,000,69
0,69
0,233,69
3,69
1,23
5. Potwierdzenie odbioru telegramu pocztowego drogą pocztową 2,700,623,32
6. Wydanie odpisu dowodu nadania telegramu pocztowego 3,000,693,69
7. Udzielenie nadawcy lub adresatowi informacji o telegramie pocztowym w ramach opłaty zasadniczej
8. Przyjęcie w placówce Poczty Polskiej pisemnego zastrzeżenia adresata:
- stałego,
- okresowego, za każdy miesiąc lub jego część.
- jednorazowego do odbioru określonego telegramu pocztowego


21,00

4,50

2,00


4,83

1,04

0,46


25,83

5,54

2,46
Uwaga:
w przypadku złożenia przez adresata pisemnego zastrzeżenia w zakresie stałego lub okresowego wydawania przesyłek rejestrowanych osobie pełnoletniej zamieszkałej wraz z adresatem, opłaty za przyjęcie zastrzeżenia odnośnie telegramu pocztowego nie pobiera się.
9. Przyjęcie pełnomocnictwa pocztowego:
- do stałego odbioru wszystkich lub wskazanych telegramów pocztowych,
- do okresowego odbioru wszystkich lub wskazanych telegramów pocztowych, za każdy miesiąc lub jego część.
- do jednorazowego odbioru określonego telegramu pocztowego


21,00

4,50


2,00


4,83

1,04


0,46


25,83

5,54


2,46
Uwaga:
w przypadku przyjęcia pełnomocnictwa pocztowego w zakresie stałego lub okresowego odbioru przesyłek, opłaty za przyjęcie pełnomocnictwa pocztowego do odbioru telegramów pocztowych nie pobiera się.
10. Wykonanie zgłoszonego przez nadawcę odstąpienia od umowy i żądania zwrotu telegramu pocztowego przed jego wysłaniem z placówki nadawczej

2,00

0,46

2,46
Uwaga: Pobrane przy nadaniu opłaty podlegają zwrotowi
11. Wykonanie zgłoszonego przez nadawcę żądania w zakresie zmiany adresu telegramu pocztowego przed wysłaniem z placówki nadawczej

2,00

0,46

2,46
12. Wykonanie zgłoszonego przez nadawcę odstąpienia od umowy i żądania zwrotu telegramu pocztowego po jego wysłaniu z placówki nadawczej

13,00

2,99

15,99
Uwaga: Wniesione przy nadaniu opłaty nie podlegają zwrotowi

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej. Zamknij