Telegram Pocztowy

C E N N I K

ZA ŚWIADCZENIE USŁUGI TELEGRAM POCZTOWY W OBROCIE KRAJOWYM
(obowiązuje od 1 maja 2013)
OPŁATY ZASADNICZE
Lp.WyszczególnienieOpłata netto
(w złotych)
VAT
(23%)
Opłata brutto
(w złotych)
1. Telegram pocztowy doręczany przez kuriera w terminie do 6 godzin od nadania do doręczenia w miejscowym i pozamiejscowym obszarze doręczeń
a) za moduł zawierający do 160 znaków35,008,0543,05
b) za każdy następny moduł zawierający do 160 znaków15,003,4518,45
2. Telegram pocztowy doręczany w terminie do 8 godzin od nadania do doręczenia w miejscowym obszarze doręczeń
a) za moduł zawierający do 160 znaków22,005,0627,06
b) za każdy następny moduł zawierający do 160 znaków15,003,4518,45
3. Telegram pocztowy doręczany w terminie do 36 godzin od nadania do doręczenia w miejscowym i pozamiejscowym obszarze doręczeń
a) za moduł zawierający do 160 znaków13,002,9915,99
b) za każdy następny moduł zawierający do 160 znaków9,002,0711,07
OPŁATY ZA USŁUGI KOMPLEMENTARNE I INNE
Lp.Usługi komplementarne i inneOpłata netto
(w złotych)
VAT
(23%)
Opłata brutto
(w złotych)
4. Potwierdzenie doręczenia/wydania (w tym wydania na poste restante) telegramu pocztowego:
- telefonicznie
- faksem
- drogą elektroniczną3,00
3,00
1,000,69
0,69
0,233,69
3,69
1,23
5. Potwierdzenie odbioru telegramu pocztowego drogą pocztową 2,700,623,32
6. Wydanie odpisu dowodu nadania telegramu pocztowego 3,000,693,69
7. Udzielenie nadawcy lub adresatowi informacji o telegramie pocztowym w ramach opłaty zasadniczej
8. Przyjęcie w placówce Poczty Polskiej pisemnego zastrzeżenia adresata:
- stałego,
- okresowego, za każdy miesiąc lub jego część.
- jednorazowego do odbioru określonego telegramu pocztowego


21,00

4,50

2,00


4,83

1,04

0,46


25,83

5,54

2,46
Uwaga:
w przypadku złożenia przez adresata pisemnego zastrzeżenia w zakresie stałego lub okresowego wydawania przesyłek rejestrowanych osobie pełnoletniej zamieszkałej wraz z adresatem, opłaty za przyjęcie zastrzeżenia odnośnie telegramu pocztowego nie pobiera się.
9. Przyjęcie pełnomocnictwa pocztowego:
- do stałego odbioru wszystkich lub wskazanych telegramów pocztowych,
- do okresowego odbioru wszystkich lub wskazanych telegramów pocztowych, za każdy miesiąc lub jego część.
- do jednorazowego odbioru określonego telegramu pocztowego


21,00

4,50


2,00


4,83

1,04


0,46


25,83

5,54


2,46
Uwaga:
w przypadku przyjęcia pełnomocnictwa pocztowego w zakresie stałego lub okresowego odbioru przesyłek, opłaty za przyjęcie pełnomocnictwa pocztowego do odbioru telegramów pocztowych nie pobiera się.
10. Wykonanie zgłoszonego przez nadawcę odstąpienia od umowy i żądania zwrotu telegramu pocztowego przed jego wysłaniem z placówki nadawczej

2,00

0,46

2,46
Uwaga: Pobrane przy nadaniu opłaty podlegają zwrotowi
11. Wykonanie zgłoszonego przez nadawcę żądania w zakresie zmiany adresu telegramu pocztowego przed wysłaniem z placówki nadawczej

2,00

0,46

2,46
12. Wykonanie zgłoszonego przez nadawcę odstąpienia od umowy i żądania zwrotu telegramu pocztowego po jego wysłaniu z placówki nadawczej

13,00

2,99

15,99
Uwaga: Wniesione przy nadaniu opłaty nie podlegają zwrotowi

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej.
Korzystając ze strony zgadzasz się na zapisywanie prywatnych danych zawartych w plikach cookies i im podobnych technologii w urządzeniu końcowym. Zapoznaj się z naszą polityką wykorzystywania danych. Zamknij