Telegram Pocztowy

Informujemy, iż od 1 października 2018 r. usługa telegram pocztowy zostaje wycofana dla klientów indywidualnych Poczty Polskiej. Usługa będzie dostępna wyłącznie dla klientów biznesowych, którzy współpracują z Pocztą Polską na podstawie pisemnych umów zawartych na czas określony lub nieokreślony, do czasu ich wygaśnięcia albo rozwiązania.
Regulamin (plik PDF)